Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Young Guns Trash Contest - Katowice

Young Guns Trash Contest - Katowice

Data: 18.03.2006
Miejsce: Katowice - klub Kompresor
Goście: Adam Żurawieck, Piotrek Combrzyński, Przemek Madej.
Info:
Zawody w jeździe na rolkach dla amatorów, oraz pokazy Polskiego teamu „USD”:
- Adam Å»urawiecki – pierwszy Polski skater, który podpisaÅ‚ poważny kontrakt z firmÄ… rolkowÄ…. ReprezentujÄ…cy z powodzeniem team USD na wielu imprezach miÄ™dzy narodowych.
- PrzemysÅ‚aw Madej – mÅ‚ody skater zaczynajÄ…cy swoja karierÄ™, obecnie czÅ‚onek amatorskiego teamu USD
- Piotr CombrzÅ„ski – przez wielu uważany za najbardziej utalentowanego skatera w Polsce, wielokrotny stawaÅ‚ na podium wielu imprez miÄ™dzynarodowych w kraju i zagranicÄ…, reprezentujÄ…cy firmÄ™ USD.
Zawody “Young Guns” miaÅ‚y na celu promocjÄ™ mÅ‚odych talentów z Polski oraz innych krajów. W rywalizacji mogli brać udziaÅ‚ jedynie nie utytuÅ‚owani rolkarze, dziÄ™ki czemu na podium stanÄ™li zawodnicy którzy do tej pory nie zajÄ™li czoÅ‚owych miejsc. Po gÅ‚ównej konkurencji zostaÅ‚y zorganizowane zawody Best Trick, w których udziaÅ‚ wziÄ™li wszyscy zainteresowani rolkarze.
W przerwie miedzy konkurencjami odbył się pokaz profesjonalnej jazdy na rolkach w wykonaniu Polskiego teamu USD.