Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Traffic Skate Jam II

Traffic Skate Jam II

08.11.08 na krytym skateparku Traffic odbyÅ‚a siÄ™ druga edycja zawodów „Traffic Skate Jam II”. Skatepark zostaÅ‚ odnowiony i specjalnie przygotowany dla zawodników, którzy przybyli aby sprawdzić swoje umiejÄ™tnoÅ›ci podczas zawodów. Rywalizacja odbywaÅ‚ siÄ™ w dyscyplinach rolki oraz deskorolka. Na imprezie zjawiÅ‚o siÄ™ okoÅ‚o 70 zawodników z caÅ‚ej Polski miÄ™dzy innymi z Łodzi, Krakowa, CzÄ™stochowy, JastrzÄ™bia Zdroju, WrocÅ‚awia oraz kilku zawodników z Czech. Rundy eliminacyjne rozegrane zostaÅ‚y w formule Jam, czyli równoczesnych przyjazdów kilku zawodników. FinaÅ‚y natomiast rozstrzygniÄ™to na podstawie indywidualnych przejazdów. Do finaÅ‚u na rolkach zakwalifikowaÅ‚o siÄ™ 11 zawodników, z których na podium stanÄ™li:
3. Krzysztof Dziuba z Krakowa
2. Kuba Olejarz z Krakowa
1. Adam Żurawiecki z Częstochowy
W finale deskorolki można byÅ‚o zobaczyć 14 zawodników z których najlepszymi okazali siÄ™:
3. Maciej Bobrowski z Krakowa
2. Tomasz Trzupek z Krakowa
1. Andrzej Kwiatek z Krakowa
Rewelacyjna atmosfera podczas zawodów i pozytywne opinie zawodników na temat skateparku pozwalajÄ… Å›miaÅ‚o myÅ›leć, że skatepark bÄ™dzie cieszyÅ‚ siÄ™ zainteresowaniem amatorów sportów ekstremalnych podczas zimy i pozwoli im przygotować siÄ™ do kolejnej edycji zawodów Traffic Skate Jam w przyszÅ‚ym roku. Zapraszamy do zapoznania siÄ™ ze strona skateparku.