Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Targi Globe X 28-30 Marca 2008

Targi Globe X 28-30 Marca 2008

W dniach 28-30 Marca 2008 odbyÅ‚y siÄ™ MiÄ™dzynarodowe Targi Turystyczne. Równolegle z Targami GLOB 2008 odbywaÅ‚y siÄ™ GLOB X - Sport i Turystyka Ekstremalna. Podczas tej 3 dniowej imprezy na terenie targów odbyÅ‚o siÄ™ wiele imprez towarzyszÄ…cych o tematyce sportowej. 28 marca byÅ‚ dniem treningów dla wszystkich chÄ™tnych do jazdy na rolkach, BMX czy deskorolce, specjalnie dla tych dyscyplin przygotowano skatepark. WeakbordziÅ›ci mieli okazjÄ™ do skorzystania z basenu z przeszkodami.
29 marca odbyÅ‚y siÄ™ zawody BMX oraz pokaz jakzdy na rolkach. Pomimo nie sprzyjajacych warunków atmosferycznych, które niÄ… miaÅ‚y wiÄ™kszego wpÅ‚ywu dziÄ™ki temu,że skatepark byÅ‚ w hali. Zawodnicy BMX dali z siebie wszystko i pokazali wysoki poziom jazdy z wykorzystaniem caÅ‚ej powierzchni skateparku. Najlepszym okazaÅ‚ siÄ™ być BartÅ‚omiej ZiÄ™cina z Katowic. W przerwach pomiÄ™dzy eliminacjami zawodów, rolkarze pokazywali wszystko co najlepszy w rolkarstwie agresywnym. Piotrek CombrzyÅ„ski, Przemek Madej i Bartek Zgrzeblak, jedni z najlepszych zawodników w Polsce, zaprezentowali publicznoÅ›ci wspaniaÅ‚e widowisko, które nagrodzone zostaÅ‚o gromkimi brawami. Niestety zaplanowany na ten dzieÅ„ jam snowboardowy zostaÅ‚ odwoÅ‚any z powodu obfitych opadów deszczu. 30 marca odbyÅ‚y siÄ™ zawody na deskorolce, które zgromadziÅ‚y caÅ‚Ä… Å›mietankÄ™ ÅšlÄ…skiego skateboardingu. ZwyciężyÅ‚ Mateusz Woźniak z Gliwic. . Na specjalnie przygotowanym basenie odbyÅ‚ siÄ™ pokaz wakeboardingu, który cieszyÅ‚ siÄ™ sporym zainteresowaniem zgromadzonej publicznoÅ›ci. Na terenie targów wyznaczono również trasÄ™ dla wyÅ›cigu rowerów MTB. Najszybszym w kategorii MASTERS okazaÅ‚ siÄ™ być : Sliz Slawomir z Twomarku. Impreza zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ pomyÅ›lnie, a widzowie mieli okazje przez 3 dni zobaczyć wiele dyscyplin sportowych oraz zapoznać siÄ™ z ofertÄ… wystawców.
SzczegóÅ‚owa relacja na stronie Trotyl.pl
Zdjęcia bmx - Maksymilian Śleziak
Zdjęcia Wake i Skate - SQRA