Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Smith's Street Art Festiwal

Smith's Street Art Festiwal

Ekstremalna jazda, efektowne pokazy i dobra muzyka, wypeÅ‚niÅ‚y okolice budynku Altus w Katowicach i C.H. Plejada w Sosnowcu. Organizatorzy pokazali jak wyglÄ…da prawdziwa kultura sportów ulicznych. Zebrani w jednym miejscu przedstawiciele różnych dyscyplin sportów ulicznych pokazali, że mogÄ… wspólnie dobrze siÄ™ bawić na skateparku.
Smith’s Street Art Festiwal byÅ‚ ekstremalnym wstÄ™pem przed VI Festiwalem MÅ‚odej Sztuki Arterie, który z uwagi na Mistrzostwa Europy w PiÅ‚ce Nożnej zostaÅ‚ przesuniÄ™ty na koniec wrzeÅ›nia. Organizatorzy imprezy zaprosili amatorów i profesjonalistów wszystkich odmian sportów ulicznych – rolkarzy, deskorolkarzy i jeżdżących na BMXach. IdeÄ… przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚o pokazanie, że sporty ekstremalne to ważny element miejskiej kultury, a ewolucje wykonywane przez jeżdżących to również forma sztuki, Å‚Ä…czÄ…cej umiejÄ™tnoÅ›ci, wyobraźniÄ™ i talent.
ScenÄ… dla sportowców byÅ‚ specjalny mobilny skatepark, na którym wspólnie, a podczas pokazów osobno prezentowane byÅ‚y stylowe przejazdy i triki. Organizator, Stowarzyszenie kulturalno-sportowe „Green”, zapewniÅ‚o udziaÅ‚ najlepszych polskich riderów, miÄ™dzy innymi Jakub Olejarz, Przemek Madej i Radek Kojtych – rolkarze z teamu Hedonskate.com, MichaÅ‚ Piechnik, Tomek Dworzak – deskorolkarze z teamu Techramps oraz czoÅ‚owi polscy bmxowcy – Bartek „Zient” ZiÄ™cina, Mariusz Drożdż i Bartek PaÅ‚ka. DodatkowÄ… atrakcjÄ… byÅ‚ pokaz slalomu na rolkach w wykonaniu warszawskiej grupy Janarolki Freestyle Team.
- DoskonaÅ‚a zabawa i mnóstwo trików na wysokim poziomie, tak w skrócie mogÄ™ podsumować te dwa dni Smith’s Street Art Festiwalu – komentuje prowadzÄ…cy imprezÄ™ Tomasz Szymczyk. – PrzeÅ‚amaliÅ›my stereotyp i pokazaliÅ›my, że rolkarze, deskorolkarze i bmxowcy mogÄ… siÄ™ dobrze wspólnie bawić na jednym skateparku, mimo odmiennych oczekiwaÅ„ odnoÅ›nie konstrukcji przeszkód i rozÅ‚ożenia jego poszczególnych elementów. Najlepszym rozwiÄ…zaniem tej kwestii jest tworzenie dużych i dobrze zaplanowanych skateparków, najlepiej pytajÄ…c o zdanie tych, którzy z nich korzystajÄ….
Podczas festiwalu rozegrano zawody w kategorii Best Trick, we wszystkich trzech dyscyplinach. ZwyciÄ™zcy otrzymali upominki ufundowane przez sponsora imprezy. Na zakoÅ„czenie Smith’s Street Art Festiwal doszÅ‚o do symbolicznego wymieszania Å›rodowiska, rolkarze i bmxowcy próbowali swych siÅ‚ na deskorolce, deskorolkarze na bmxie itd. Dalsza część emocji zwiÄ…zanych z kulturÄ… i sztukÄ… ulicznÄ… już za trzy miesiÄ…ce, w dniach 18-20 wrzeÅ›nia, podczas VI Festiwalu MÅ‚odej Sztuki Arterie 2008.
Więcej informacji na temat VI Festiwalu Młodej Sztuki Arterie na stronie: www.arterie.slask.pl