Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Rollfest 2008

Rollfest 2008

Rollfest 2008 – byÅ‚o, minęło, bÄ™dzie znowu.
Od 2 do 10 sierpnia w ChaÅ‚upach i TrójmieÅ›cie odbyÅ‚ siÄ™ Rollfest – coroczny zjazd rolkarzy z caÅ‚ej Polski i zagranicy. Rollfest to wspólna jazda, niezapomniana zabawa i rywalizacja podczas zawodów ulicznych i na skateparku. 
Siódma edycja niepowtarzalnych, rolkowych wakacji rozpoczęła siÄ™ dwudniowÄ… imprezÄ… w ChaÅ‚upach. Na plaży, tuż obok BeachBaru, rozstawiona zostaÅ‚a minirampa, na której przeprowadzono pierwsze zawody. W gorÄ…cym sÅ‚oÅ„cu rywalizowaÅ‚o okoÅ‚o 10 zawodników, najlepszym okazaÅ‚ siÄ™ być  Łukasz Kaźmierczak z Poznania, zostawiajÄ…c w tyle Maćka Mastalerza oraz Marcina PoÅ›piecha. Po dwóch dniach wspólnej zabawy w ChaÅ‚upach, caÅ‚e towarzystwo przeniosÅ‚o siÄ™ do Trójmiasta, gdzie Rollfest nabraÅ‚ tempa.
Pierwsze trzy dni Rollfestu w TrójmieÅ›cie minęły na zbieraniu materiaÅ‚ów foto i wideo do konkursu, którego rozstrzygniÄ™cie nastÄ…pi dokÅ‚adnie 30 sierpnia. Wyniki dostÄ™pne bÄ™dÄ… na oficjalnej stronie Rollfestu .
Czwartek, 7 sierpnia, zapamiÄ™tany zostanie jako dzieÅ„ rozegrania zawodów na ulicach GdaÅ„ska -  Rollfest Street Competition. Do walki o tytuÅ‚ najlepszego streetowego rolkarza Rollfestu stanęło 25 rolkarzy. Miejscówki byÅ‚y bardzo wymagajÄ…ce i trzeba byÅ‚o wykazać siÄ™ sporymi umiejÄ™tnoÅ›ciami, aby móc konkurować na najwyższym poziomie. Najbardziej wszechstronnym i najlepszym zawodnikiem na streecie okazaÅ‚ siÄ™ Hubert KoÅ‚odziejczak z Łodzi, kolejne miejsca zajÄ™li Przemek Górczyk i Krystian Zarzeczny.
PiÄ…tek, 8 sierpnia, to poczÄ…tek finaÅ‚u Rollfestu i start Festiwalu Sportów Ekstremalnych Baltic Games. Planowane na piÄ…tek eliminacje, z uwagi na padajÄ…cy deszcz, zostaÅ‚y przeniesione na sobotÄ™. Wieczorem pogoda pozwoliÅ‚a zawodnikom na zapoznanie siÄ™ ze skateparkiem i przeprowadzenie sesji treningowej.
W sobotÄ™ i niedzielÄ™ przeprowadzono zawody rolkowe, bÄ™dÄ…ce częściÄ… Festiwalu Sportów Ekstremalnych Baltic Games. Zaproszenie na zawody przyjÄ™li wszyscy czoÅ‚owi polscy rolkarze, a także goÅ›cie ze Szkocji i Rumunii. W sumie udziaÅ‚ wzięło 60 zawodników. W kategorii amatorów zwyciężyÅ‚ Mateusz Radziszewski, a kolejne miejsca przypadÅ‚y Robertowi Syrowatce oraz Bartoszowi Górczykowi. Zmagania profesjonalistów zdominowane zostaÅ‚y finaÅ‚owym pojedynkiem Piotra CombrzyÅ„skiego z Chazem Sandsem (Szkocja). GórÄ… okazaÅ‚ siÄ™ Polak, który już zapowiedziaÅ‚, że za rok bÄ™dzie broniÅ‚ tytuÅ‚u. Trzecie miejsce przypadÅ‚o Tomkowi Piekarskiemu, który tylko stylem wyprzedziÅ‚ Łukasza Wolskiego zajmujÄ…cego czwartÄ… pozycjÄ™.
– Rollfest rozwija siÄ™ z roku na rok. Mamy coraz wiÄ™cej uczestników, zawodników i rywalizacjÄ™ na najwyższym Å›wiatowym poziomie. WspóÅ‚praca pomiÄ™dzy organizatorami Rollfestu i organizatorami Festiwalu Sportów Ekstremalnych Baltic Games, doskonale przekÅ‚ada siÄ™ na promocjÄ™ sportu rolkowego w Polsce. Åšwietna inicjatywa, która pozwala optymistycznie patrzeć w przyszÅ‚ość – mówi Sebastian Gruba, sÄ™dzia oceniajÄ…cy zawody rolkowe podczas Baltic Games.
Stowarzyszenie"Green" pragnie serdecznie podziÄ™kować wszystkim sponsorm, którzy przyczynili siÄ™ do przeprowadzenia tej imprezy, a w szczególnoÅ›ci firmom Hedonskate.com, Razors, USD, Emblema, Infinity, OGR.