Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Pszów Skate Jam

Pszów Skate Jam

Data: 02.06.07
Miejsce: Pszów- Miejskie Lodowisko
Info: Zawody o Puchar Burmistrza Pszowa „Pszów Skate Jam” odbyÅ‚y siÄ™ na nowo wybudowanym skateparku, mieszczÄ…cym siÄ™ na terenie miejskiego lodowiska. Impreza byÅ‚a poÅ‚Ä…czona z „Festynem Rodzinnym” , który miaÅ‚ na celu promocjÄ™ nowego obiektu oraz dziaÅ‚alnoÅ›ci wÅ‚adz miasta, które czynnie zaangażowaÅ‚o siÄ™ w rozwój zainteresowaÅ„ mÅ‚odzieży. W rywalizacji wziÄ™li udziaÅ‚ zawodnicy z caÅ‚ego kraju. Zawody odbyÅ‚y siÄ™ w dwóch kategoriach wiekowych (Junior do lat 16) oraz Senior (powyżej lat 16). Zmagania zawodników cieszyÅ‚y siÄ™ sporym zainteresowaniem i budziÅ‚y ogromne emocje wÅ›ród zgromadzonej publicznoÅ›ci.  W lokalnej gazecie „Pszowik” pojawiÅ‚a siÄ™ relacja z zawodów, zeskanowany artykuÅ‚  można zobaczyć w galerii.