Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Premiera Clip 4

Premiera Clip 4

Data: 01.12.07
Miejsce: Skatepark "Legnicka" Wrocław
Info: 1.12.07 Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „Green” przy wspóÅ‚pracy z MÅ‚odzieżowym Centrum Sportu WrocÅ‚aw  zorganizowaÅ‚o premierÄ™ filmu „Clip4” oraz Hedonskate "DVD". Premiera odbyÅ‚a siÄ™  na skateparku „Legnicka”, który mieÅ›ci siÄ™ w WrocÅ‚awiu na ulicy Legnickiej 65.  Podczas szeÅ›ciogodzinnej sesji w trakcie, której skatepark byÅ‚ dostÄ™pny wyÅ‚Ä…cznie dla rolkarzy, odbyÅ‚ siÄ™ Jam "Mini Ramp Session".
Po bardzo emocjonującej i trudnej technicznie rywalizacji czołowe miejsca zajęli:
1. Piotr Combrzynski -Warszawa
2. Kuba Olejarz - Kraków / Lukasz Wolski - WrocÅ‚aw
3. Sebastian Wnuk - Wrocław
Po zakoÅ„czeniu Jamu na specjalnie przygotowanym ekranie odbyÅ‚y siÄ™ premiery „Clip4” oraz Hedonskate "DVD".
GÅ‚ównym sponsorem imprezy byÅ‚a firma Hedonskate.com.
Relacja video z zawodów Mini Ramp Session
Link do artykuÅ‚u o imprezie na stronie Inmag.info