Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Pool Jam Kraków

Pool Jam Kraków

06.12.08 w Hotelu Forum w Krakowie odbyÅ‚y siÄ™ zawody „Pool Jam” zorganizowane przez Stowarzyszenie kulturalno-sportowe „Green” oraz Karola Majewskiego. Na imprezie pojawili siÄ™  zawodnicy z Krakowa, Katowic, DÄ™bicy, Warszawy, CzÄ™stochowy oraz Poznania. Jazda w bowlu okazaÅ‚a siÄ™ być bardzo wymagajÄ…ca i nie wszyscy na poczÄ…tku potrafili sobie poradzić z tÄ… przeszkodÄ…. Krótka rozgrzewka jednak pozwoliÅ‚a przyzwyczaić siÄ™ zawodnikom do nowej przeszkody i pokazać na co ich stać. Zawody odbyÅ‚ siÄ™ w formie piÄ™ciominutowych przejazdów grup trzy osobowych. Zawodnicy mieli dwie rundy na pokazanie swoich możliwoÅ›ci, a liczyÅ‚ siÄ™ najlepszy przejazd. Łukasz Kazimierczak z Poznania jak zawsze robiÅ‚ szalone tricki jak frontflip z bowla oraz trudne technicznie tricki jak 360 royal to ao topsoul. Tomkowi Sikorze po kilku nie udanych próbach udaÅ‚o siÄ™ wyjechać 540 ao topsoula.  Na szczególnÄ… uwagÄ™ zasÅ‚ugiwaÅ‚ poziom jazdy jaki prezentowali Mateusz Kowalski, Przemek Madej, Maciej Mastalerz, Emil GrasiÅ„ski, Krzysztof Dziuba oraz Adam Olejniczak którzy Å‚Ä…czyli ciekawe tricki i wykorzystywali w peÅ‚ni możliwoÅ›ci „pÅ‚ywania” jakie daje pool. NajlepszÄ… trójkÄ… okazali siÄ™ jednak być: Łukasz Mazur z Krakowa, który jeździÅ‚ dynamicznie i wykonywaÅ‚ niepowtarzalne tricki takie jak na przykÅ‚ad ao inside makio, taki styl pozwoliÅ‚ mu zająć trzecie miejsce. Drugie miejsce przypadÅ‚o Piotrkowi CombrzyÅ„skiemu z Warszawy, który prezentowaÅ‚ bardzo widowiskowy styl jazdy dziÄ™ki robieniu tricków takich jak rodeo oraz mnóstwa przejść, a wszystko wykonane dynamicznie i na dużej prÄ™dkoÅ›ci. Kuba Olejarz z Krakowa dziÄ™ki oryginalnej, stylowej i bardzo dynamicznym przejazdom zajÄ…Å‚ pierwsze miejsce. Zawody wypadÅ‚y bardzo ciekawie i na pewno w przyszÅ‚ym sezonie rolkarze po raz kolejny zawitajÄ… do bowla w Krakowie.