Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Pokazy Slalomu

Pokazy Slalomu

W dniach od 17 do 30 czerwca 2010 roku, czÅ‚nkowie naszego  Stowarzyszenia brali udziaÅ‚ w pokazach slalomu na rolkach. Pokazy odbywaÅ‚y siÄ™ w zwiÄ…zku z promocjÄ… miasta DÄ…browa Górnicza, wiecej informacji na stronie.