Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Never Winter Jam 2010

Never Winter Jam 2010

Trzecie Otwarte Mistrzostwa Polski w stylu Aggressive na rolkach Never Winter Jam 2010 odbyÅ‚y siÄ™ 20 marca 2010 rok. Tradycyjnie skatepark „Legnicka” staÅ‚ siÄ™ arenÄ… zmagaÅ„ jednych z najlepszych rolkarzy w Europie. Kolejny raz dziÄ™ki pomocy UrzÄ™dowi MarszaÅ‚kowskiemu Województwa DolnoÅ›lÄ…skiego, MCS WrocÅ‚aw oraz hojnoÅ›ci sponsorów takich jak Hedonskate, Techramps, Intruz oraz innych, udaÅ‚o nam siÄ™ zorganizować jedne z najwiÄ™kszych zawodów rolkowych w Europie. Zainteresowanie mediów zapewniÅ‚o Å›wietnÄ… frekwencjÄ™ zarówno wÅ›ród zawodników jak i publicznoÅ›ci. Po raz kolejny firma Techramps specjalnie na zawody zbudowaÅ‚a nowe przeszkody, które odÅ›wieżyÅ‚y i urozmaiciÅ‚y skatepark we WrocÅ‚awiu. W zawodach wzięło udziaÅ‚ 70 zawodników z Polski, Estonii, Łotwy, Szwecji, Czech oraz Rumunii. Patronat nad imprezÄ… objÄ…Å‚ Polski ZwiÄ…zek Wrotkarski, co nadaÅ‚o zawodom jeszcze wiÄ™kszego prestiżu. Rywalizacja odbywaÅ‚a siÄ™ w dwóch kategoriach wiekowych Junior do 18 roku życia i Senior powyżej 18 roku życia. W rywalizacji Junior Poziom prezentowany przez mÅ‚odszych rolkarzy byÅ‚ bardzo wysoki i można byÅ‚o podziwiać wielerewelacyjnych tricków. Najlepszymi okazali siÄ™ być: BÅ‚ażej KoÅ‚odziejczyka i Maurycy Karczewskiego.
Rywalizacja w kategorii Senior zgromadziÅ‚a 70 zawodników z 5 krajów. Zawody odbyÅ‚y siÄ™ na bardzo wysokim poziomie, a dziÄ™ki rozegraniu finaÅ‚ów w formie przejazdów, każdy z zawodników mógÅ‚ pokazać w peÅ‚ni na co go stać. Miejsca na podium zapewnili sobie:
1.Fredrik Andersson - Szwecja
2. Nils Jansons - Łotwa
3. Radosław Kojtych- Polska
Duża frekwencja zawodników z Europy pozwoliÅ‚a na zakwalifikowanie siÄ™ 5 najlepszym zawodnikom, którzy wedÅ‚ug zasad World Rolling Series nie sÄ… profesjonalistami, na zakwalifikowanie siÄ™ do finaÅ‚ów WRS w Kalifornii.
Zawody „Never Winter Jam 2010" okazaÅ‚y siÄ™ być po raz kolejny dużym sukcesem i pozwoliÅ‚y na skonfrontowanie polskiego poziomu jazdy z tym jaki możemy zobaczyć w Europie. Polscy zawodnicy zaprezentowali siÄ™ bardzo dobrze i możemy być pewni, że w przyszÅ‚oÅ›ci rolkarstwo w stylu aggressive w naszym, kraju bÄ™dzie rozwijaÅ‚o siÄ™ w dobrym kierunku. DziÄ™kujemy za wsparcie wszystkim sponsorom. Mam nadziejÄ™ że w przyszÅ‚ym roku bÄ™dziemy mogli znowu spotkać siÄ™ na zawodach z serii „Never Winter Jam”
Oficjalna zapowiedź zawodów
Oficjlana relacja z zawodów