Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Never Winter Jam 2009

Never Winter Jam 2009

Drugie Otwarte Mistrzostwa Polski w stylu Aggressive na rolkach Never Winter Jam 2009 odbyÅ‚y siÄ™ 14 marca 2009 rok. Skatepark „Legnicka” drugi rok z rzÄ™du staÅ‚ siÄ™ arenÄ… zmagaÅ„ jednych z najlepszych rolkarzy w Europie. Kolejny raz dziÄ™ki pomocy UrzÄ™du Miasta WrocÅ‚aw, MCS WrocÅ‚aw oraz hojnoÅ›ci sponsorów takich jak Hedonskate, Techramps, Quattro Sport, Tempish Polska oraz innych, udaÅ‚o nam siÄ™ zorganizować jedne z najwiÄ™kszych zawodów rolkowych w Europie. Zainteresowanie mediów miÄ™dzy innymi Wirtualna Polska, Gazeta WrocÅ‚awska, „Co jest grane”, Extreme Sports Channel, Be-Mag.com, Inmag.info, Rolki.com i innych zapewniÅ‚o Å›wietnÄ… frekwencjÄ™ zarówno wÅ›ród zawodników jak i publicznoÅ›ci. Firma Techramps specjalnie na zawody zbudowaÅ‚a nowÄ… przeszkodÄ™ „Rain Bow Rail”, która odÅ›wieżyÅ‚a i urozmaiciÅ‚a skatepark we WrocÅ‚awiu. W zawodach wzięło udziaÅ‚ 130 zawodników z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Łotwy, Finlandii, Czech, SÅ‚owacji, Rumuni, Francji oraz Belgii. Patronat nad imprezÄ… objÄ…Å‚ Polski ZwiÄ…zek Wrotkarski, co nadaÅ‚o zawodom jeszcze wiÄ™kszego prestiżu. Rywalizacja odbywaÅ‚a siÄ™ w dwóch kategoriach wiekowych Junior do 18 roku życia i Senior powyżej 18 roku życia. W rywalizacji Junior wzięło udziaÅ‚ 36 zawodników. Poziom prezentowany przez mÅ‚odszych rolkarzy byÅ‚ bardzo wysoki i można byÅ‚o podziwiać wiele rewelacyjnych tricków. Najlepszymi okazali siÄ™ być:
1.Przemek Górczyk z WrocÅ‚awia
2.Łukasz Kaźmierczak z Poznania
3.Tomek Przybylik z Rybnika
Rywalizacja w kategorii Senior zgromadziÅ‚a 95 zawodników z 11 krajów miÄ™dzy innymi Adrien Wallace, Piotrek Wallace,  Dave Benski, Jojo Jacobi, Tomášek Jirka, Dominik Wagner, Stefan Ene, Ruus Mats-Kaarel, Nils Jansons, Kortteinen Konsta, Kuba Olejarz, Przemek Madej i inni rolkarze. Zawody odbyÅ‚y siÄ™ na bardzo wysokim poziomie, a dziÄ™ki rozegraniu finaÅ‚ów w formie przejazdów, każdy z zawodników mógÅ‚ pokazać w peÅ‚ni na co go stać. Miejsca na podium zapewnili sobie:
1.Dominic Wagner – Niemcy
2.Jojo Jacobi – Niemcy
3.Piotrek CombrzyÅ„ski – Polska
Najlepszym Polakiem, który jednoczeÅ›nie zdobyÅ‚ tytuÅ‚ Mistrza Polski byÅ‚ Piotrek CombrzyÅ„ski z Warszawy. Duża frekwencja zawodników z Europy pozwoliÅ‚a na zakwalifikowanie siÄ™ 5 najlepszym zawodnikom, którzy wedÅ‚ug zasad World Rolling Series nie sÄ… profesjonalistami, na zakwalifikowanie siÄ™ do finaÅ‚ów WRS w Kalifornii.

Zawody „Never Winter Jam 2009” okazaÅ‚y siÄ™ być po raz kolejny dużym sukcesem i pozwoliÅ‚y na skonfrontowanie polskiego poziomu jazdy z tym jaki możemy zobaczyć w Europie. Polscy zawodnicy zaprezentowali siÄ™ bardzo dobrze i możemy być pewni, że w przyszÅ‚oÅ›ci rolkarstwo w stylu aggressive w naszym, kraju bÄ™dzie rozwijaÅ‚o siÄ™ w dobrym kierunku. Jako koordynator zawodów „Never Winter Jam 2009” chciaÅ‚em podziÄ™kować wszystkim, którzy przyczynili siÄ™ do zorganizowania tej imprezy. DziÄ™kujÄ™ za wsparcie wszystkim sponsorom. Mam nadziejÄ™ że w przyszÅ‚ym roku bedziemy mogli znowu spotkać siÄ™ na zawodach z serii „Never Winter Jam”