Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Never Winter Jam 2008

Never Winter Jam 2008

Otwarte Mistrzostwa Polski w jeździe freestylowej na rolkach NEVER WINTER JAM 15.03.08. ByÅ‚y to bez wÄ…tpienia najwiÄ™ksze zawody jakie dotej pory zotaÅ‚y zorganizowane przez Stowarzyszenie “Green”. Event odbyÅ‚ siÄ™ 15 marca 2008 w skateparku “Legnicka” w WrocÅ‚awiu. Trzy miesiÄ…ce przygotowaÅ„, setki spotkaÅ„, telefonów i maili, zaangażowanie ponad 20 osób w prace nad imprezÄ…, opÅ‚aciÅ‚y siÄ™ i udaÅ‚o nam siÄ™ stworzyć najwiÄ™kszÄ… imprezÄ… jaka miaÅ‚a miejsce na terenie Polski, od czasu kiedy rolki zyskaÅ‚y sobie popularność w naszym kraju. Nie udaÅ‚o by siÄ™ tego zrealizować bez wsparcia ze strony UrzÄ™du Miasta WrocÅ‚awia, MCS WrocÅ‚aw oraz sponsorów takich jak Quattro Sport, Hedonskate.com, Tempish Polska i Red Bull. DziÄ™ki dobremu przygotowaniu i ciężkiej pracy nad imprezÄ… udaÅ‚o nam siÄ™ zainteresować tym wydarzeniem wiele mediów o zasiÄ™gu ogólnopolskim takich jak Radio RMF MAXX, Men's Health, Radio ESKA, Gazeta WrocÅ‚awska, TV Silesia, WP.pl oraz wiele innych Å›rodków masowego przekazu. W sumie w różnego rodzajach mediach pojawiÅ‚o siÄ™ 39 zapowiedzi imprezy, a po zawodach można byÅ‚o zobaczyć 28 relacji poÅ›wiÄ™conych temu wydarzeniu. Zawody Never Winter Jam posiadaÅ‚y wÅ‚asnÄ… stronÄ™ interenetowÄ…, na której można byÅ‚o dowiedzieć siÄ™ wszystkiego na temat imprezy i zapoznać siÄ™ z najÅ›wierzszymi newsami na temat eventu. Duża promocja zaowocowaÅ‚a pojawieniem siÄ™ okoÅ‚o 400 osób publicznoÅ›ci.
W rywalizacji wzięło udziaÅ‚ ponad 120 zawodników z Polski, Czech, SÅ‚owacji, Litwy, Niemiec, Anglii i Szkocji. Rywalizacja odbyÅ‚a siÄ™ w dwóch kategoriach Amator i Pro. W kategorii Amator wzięło udziaÅ‚ okoÅ‚o 85 zawodników. Poziom jazdy byÅ‚ bardzo wysoki. Polska scena rolkowa stale siÄ™ rozrasta, a mÅ‚ode talenty wyrastajÄ… jak grzyby po deszczu. Dodatkowo swoimi umiejÄ™tnoÅ›ciami poziom podnosili zawodnicy z Czech, SÅ‚owacji i Litwy. Wyniki w kategorii amator prezentowaÅ‚y siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:
1.Tomek Przybylik- Rybnik (Polska)
2.Przemek Górczyk- WrocÅ‚aw (Polska)
3.Martin Selecky- Bartysława (Słowacja)
W rywalizacji w kategorii Pro udziaÅ‚ wzięły takie gwiazdy jak Chaz Sands zawodnik teamu Razors , Nick Lomax zawodnik teamu USD, Martin Darnadi, Jojo Jacobi zawodnik teamu Valo, Kizer, Martina Svobodowa zawodniczka team Deshi, Stygma, Dave Benski zawodnik teamu Xsjado, Stefan Horngaher zawodnik teamu Razors, Red Bull, Honza Puchyr zawodnik teamu USD,Stygma, PrzemysÅ‚aw Madej zawodnik teamu Stygma , USD, Adam Å»urawiecki zawodnik teamu USD, Kizer , Nils Janson team Remz oraz wielu innych skaterów z caÅ‚ej europy. Tak duża ilość zawodników prezentujÄ…cych najwyższy poziom jazdy zaowocowaÅ‚a wspaniaÅ‚ym widowiskiem. Osoby nie zwiÄ…zane bezpoÅ›rednio z rolkami byÅ‚y pod ogromnym wrażeniem najwyższych umiejÄ™tnoÅ›ci jakie prezentowali zawodnicy biorÄ…cy udziaÅ‚ w finale. FinaliÅ›ci kategorii Pro podzielili miejsca na podium nastÄ™pujaco:
1.Nick Lomax Manchester (Wielka Brytania)
2.Piotrek Combrzyński Warszawa (Polska)
3.Jojo Jacobi Drezno (Niemcy) i Chaz Sands Glasgow (Szkocja)
Takie imprezy jak ta pozwalajÄ… nam zmotywować wszystkich do jeszcze cięższej pracy w celu podnoszenai swojego poziomu jazdy. Never Winter Jam dziÄ™ki dużej iloÅ›ci obcokrajowców pozwoliÅ‚ na skonfrontowanie Polskiego poziomu jazdy z tym jaki możemy zobaczyć w Europie. W przyszÅ‚oÅ›ci na pewno bÄ™dziemy starali siÄ™ aby tego typu imprez byÅ‚o coraz wiÄ™cej na terenie Polski.