Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Dni Sportu w Pszowie

Dni Sportu w Pszowie

19 wrzeÅ›nia 2009 odbyÅ‚y siÄ™ w Pszowie, Polsko - Czeskie Dni Sportu pod nazwÄ… „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Podczas imprezy dzieci z Polski i Czech braÅ‚y udziaÅ‚ w różnego rodzaju grach i konkursach. Jednym z elementów tej imprezy byÅ‚y zawody dla najmÅ‚odszych na rolkach w skateparku. Nasze Stowarzyszenie przygotowaÅ‚o dla dzieci warsztaty nauki jazdy na rolkach, gdzie wszyscy chÄ™tni mieli okazjÄ™ nauczyć siÄ™ lub podszkolić swoje umiejÄ™tnoÅ›ci jazdy na rolkach. Dodatkowo zorganizowaliÅ›my zawody polegajÄ…ce na przejeździe na czas przez tor przeszkód. Dzieci musiaÅ‚y przejechać jak najszybciej po torze, który Å‚Ä…czyÅ‚ ze sobÄ… elementy jazdy na skateparku oraz slalomu na rolkach. Wszystkie dzieci dostaÅ‚y upominki, a najlepsi otrzymali pamiÄ…tkowe puchary i dyplomy podczas uroczystego obiadu na zakoÅ„czenie Polsko - Czeskich Dni Sportu.