Green | Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe

Baltic Games 2010

Baltic Games 2010

W dniach 20-21 sierpnia 2010 w GdaÅ„sku odbyÅ‚a siÄ™ trzecia edycja Festiwalu Sportów Ekstremalnych Baltic Games. ChÅ‚opaki z KB Skatelab stworzyli po raz kolejny rewelacyjne widowisko Å‚Ä…czÄ…ce czoÅ‚owe sporty ekstremalne. Podczas dwudniowej imprezy zobaczyć można byÅ‚o rywalizacjÄ™ na najwyższym poziomie w dyscyplinach rolki, deskorolka i BMX. Dodatkowo najmÅ‚odsi mogli wziąć udziaÅ‚ w zawodach organizowanych na maÅ‚ym skateparku rozstawionym obok gÅ‚ównej areny. CzÅ‚onkowie Stowarzyszenia „Green” odpowiedzialni byli za część rolkowÄ… imprezy. DziÄ™ki dużej promocji imprezy w Å›rodowisku inline udaÅ‚o nam siÄ™ zaprosić jednych z najlepszych zawodników w Europie miÄ™dzy innymi Nils Jansons, Julien Cudot, Diego Guiol, Piotr CombrzyÅ„ski oraz wielu innych. W eliminacjach wystartowaÅ‚o okoÅ‚o 60 zawodników z czego do póÅ‚finaÅ‚ów dostaÅ‚o siÄ™ 26 najlepszych oraz zawodnicy specjalnie zaproszeni na imprezÄ™. W finaÅ‚ach wystartowaÅ‚o 15 najlepszych z najlepszych czyli Å›mietanka rolkowej Polski oraz jedni z najlepszych w Europie. Najlepszym w tym roku okazaÅ‚ siÄ™ być Piotrek CombrzyÅ„ski z Warszawy, który w piÄ™knym stylu pokonaÅ‚ przeciwników. SzczegóÅ‚owa relacji z zawodów rolkowych Baltic Games na stronie www.inmag.info. Impreza po raz kolejny okazaÅ‚a siÄ™ być jednym z najlepszych wydarzeÅ„ w Å›rodowisku extreme. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejnÄ… edycjÄ™, wiÄ™c jeÅ›li jeszcze nie byÅ‚eÅ› na Baltic Games to zaplanuj sobie tam wyjazd w przyszÅ‚ym roku!!